3D meranie

Rozmerová kontrola dielov je zabezpečovaná na vlastnom 3D meracom zariadení značky Carl ZEISS s možnosťou merania dielov s dĺžkou do 150cm, šírkou 60cm a výškou 30cm.